OBSŁUGA KLIENTA W SYTUACJACH „EMOCJONALNIE TRUDNYCH”


Temat szkolenia

OBSŁUGA KLIENTA W SYTUACJACH
„EMOCJONALNIE TRUDNYCH”

2013/TCC

Termin szkolenia

2013

Termin zgłoszeń

pod nr tel. 32 751 56 65, fax 32 751 73 55 szkolenia@tcc-cargo.edu.pl

Miejsce

Katowice ul. Jana III Sobieskiego 10/2
sala szkoleniowa CEZ CARGO


Cele szkolenia

 • Wzrost umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem sytuacyjnym
 • Nabycie umiejętności właściwego reagowania na krytykę
 • Nabycie umiejętności komunikowania się z klientem w sytuacjach emocjonalnie trudnych
 • Nabycie umiejętności dystansowania się w sytuacjach emocjonalnie trudnych, w sposób świadomy i ukierunkowany
 • Nabycie umiejętności postępowania asertywnego z trudnymi petentami

Adresaci

Szkolenie skierowane jest m.in. do pracowników NZOZ-ów, PUP, UM, OPS oraz innych instytucji i firm

Program

 • Sposoby reagowania na wrogość i agresję
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach – etapy postępowania
 • Wyjaśnianie wątpliwości i porozumiewanie się z trudnym klientem
 • Niwelowanie trudnych emocji
 • Przekształcanie negatywnych stanów emocjonalnych
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Asertywny styl kontaktu z klientem
 • Radzenie sobie ze stresem sytuacyjnym

Materiały szkoleniowe

Skrypt autorski trenera
Materiały do ćwiczeń podczas warsztatów


Koszt szkolenia


atrakcyjne rabaty przy zapisie większej ilości osób lub więcej niż na jedno szkolenie


Cena obejmuje

 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwę kawową
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia